Privacyverklaring mei 2018

Bomen met Bootsma, Monic Bootsma

Je wilt je online ook vrij kunnen bewegen

Je bezoekt mijn website www.bomenmetbootsma.nl voor informatie. Bij nadere interesse neem je contact op voor verdere informatie of een aanmelding voor een kennismakingsgesprek. Hierbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Cookies zijn ook aanwezig

Bomen met Bootsma gebruikt marketingcookies; Facebook-, Linkedin- en twitterpixels. Deze cookies worden gebruikt om je rechtstreeks toegang te geven tot de social media pagina’s van Monic Bootsma en Bomen met Bootsma.

Voor het doel waarvoor die informatie wordt gebruikt vanuit deze externe partijen verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze partijen op hun eigen websites. 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden met behulp van de Help-functie van uw browser.

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Uiteraard. Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief gebruik ik je gegevens alleen voor dat doel. Als je een kennismakingsgesprek aanvraagt via de button naar het contactformulier, gebruik ik je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van de diensten van Bomen met Bootsma, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en gegevens over je activiteiten op de website. 

Waarom worden die opgevraagd?

Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (Wandel- & Natuurtherapie, Natuuropstelling, EMDR sessie, Groepsbijeenkomst of Teambuilding). Ik gebruik je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken. De begeleiding is inclusief alle support buiten de sessies om, en alle informatie die je per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd. Je gegevens worden tevens verwerkt om nieuwsbrieven te versturen of je anderszins te informeren over mijn bedrijfsactiviteiten, en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

  • Boekhouder en belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
  • Websitebouwer en hostingpartij
  • Email Service Provider
  • Samenwerkingspartners

Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Je gegevens zijn goed beveiligd

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Mijn computer en telefoon zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten begeleidingssessie.

De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op per mail info@bomenmetbootsma.nl en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.