Teamontwikkeling


Duurzaam samenwerken

Teamontwikkeling

TEAMONTWIKKELING: DUURZAAM SAMENWERKEN

Ben jij voor jouw team op zoek naar een leerzame en effectieve manier om patronen zichtbaar te maken en inzicht te krijgen in vragen die individuele teamleden hebben over de samenwerking en communicatie binnen het team? Wil je dit doen in een natuurlijke omgeving? Dan nodig ik je uit om verder te lezen en inzicht te krijgen hoe de natuur ingezet kan worden in relatie tot teamcoaching.

Teamontwikkeling

Veel werkvormen zijn een combinatie van doen, ervaren, reflecteren en inzicht genereren. De natuur is ideaal voor ervaringsgericht te ontwikkelen, leren door te doen, bezig zijn, handelen, met je voeten in de klei, je handen uit je mouwen. Het verscherpt je zintuigen; ruiken, voelen, proeven, horen en zien waardoor onbewuste processen naar boven komen en er ontstaat meer rust in je gedachten waardoor je intuïtie en zelfreflectie sterker wordt.

De groei van bijvoorbeeld bomen kan ons veel leren over organisaties. Waarom is de ene boom zo kaal en is de ander bedekt met veel bladeren. De ene boom houdt andere organismen zoveel mogelijk op afstand terwijl de andere boom ermee samenwerkt.

De metafoor van de rivier laat zien dat grenzen krachtige beweging mogelijk maken: de rivier stroomt niet zonder oevers. Zonder afbakening zou het water alle kante opgaan en wegsijpelen. Omgekeerd schept beweging ook oevers. Een smal stroompje maakt zijn eigen bedding, die zich steeds duidelijker aftekent in het landschap. Als water niet stroomt, ontstaat een moeras. Bij water is ook hoogteverschil en dus zwaartekracht van invloed: een waterval klettert met enorme kracht naar beneden. Water beweegt altijd naar het laagste punt waardoor beken in het landschap ontstaan.

Processen in teams of in organisaties kun je als waterstromen beschouwen. Zijn ze krachtig of zwak? Wat zijn de oevers die de stroomrichting en kracht bepalen. Ben je bewust van de kaders. Welke zijn van buitenaf bepaald en welke kun je zelf beïnvloeden. Door de oevers te verleggen kan je de stroom beïnvloeden.

Stroming

Groei kan alleen plaats vinden als er vanuit verbondenheid wordt samengewerkt. Ieder individu binnen een team en organisatie heeft zijn eigen kwaliteiten en competenties. Doel is om bij ieder individu hier hetgeen naar boven halen waardoor die persoon in zijn kracht komt, komt dit ten goede aan de voortgang en het gezond houden van een organisatie. In de natuur is dit vanzelfsprekend. Sommige planten zoeken steun in hun groei zoals de klimop die tegen andere bomen opgroeit. Of zoals gras en mos die samen,een massa vormen en zo beter groeien. Elke boom of plant heeft zijn eigen patroon. Net zoals mensen niet in elke omstandigheid gedijen en groeien.Concentreren op beperkende processen die de groei kunnen vertragen of stopzetten. In de natuur draait alles om interactie tussen versterkende en beperkende processen.

Ben jij nieuwsgierig geworden hoe ik als wandel- en natuurcoach een bijdrage kan leveren om de interactie tussen versterkende processen in jullie team te bevorderen en de beperkende processen te verminderen, neem dan contact met mij op. Dan nodig ik jou uit voor een kosteloos kennismakingsgesprek in de natuur.