(Familie)opstellingen


Verhelderende en bevrijdende inzichten

(Familie)opstellingen

De oorsprong van (familie)opstellingen

De Duitse therapeut Bert Hellinger is de grondlegger van familie- en organisatieopstellingen. Volgens Bert Hellinger is een familie een systeem. Ouders, grootouders, broers, zussen, kinderen, zelfs als ouders gescheiden zijn of wanneer er een abortus is gepleegd behoren deze personen tot het systeem. Dit systeem heeft een collectief geweten, wat voornamelijk in het teken staat van overleven binnen de familie. Wanneer iemand in het systeem wordt buitengesloten, dan zal een ander familielid uit loyaliteit dit gat proberen op te vullen. Het systeem begint uit balans te raken. Wat Bert Hellinger bewerkstelligt in de familieopstelling is dat er weer balans komt in het systeem. Het systeem moet weer opnieuw “geordend” worden, zodat iedereen – energetisch – de juiste plaats weer kan innemen.

Hoe werkt het?

Opstellingen kunnen verhelderende en bevrijdende inzichten geven voor mensen die worstelen met vragen over relaties met een partner, met ouders, broers of zussen en met kinderen, vragen over hun eigen leven, over patronen die steeds terugkomen, over een diep onverklaarbaar verdriet of het steeds vastlopen in bijvoorbeeld werksituaties.

In veel gevallen kan het zijn dat hetgeen waar je last van hebt of wat jou uit balans heeft gebracht, niet bij jou hoort maar bij een familielid. Het familiesysteem is zó sterk dat je loyaal bent aan alle leden hiervan en ook vaak hun lot wilt overnemen. Omdat dit niet jouw lot is, kun je hierop vastlopen. Tijdens een opstelling kan dit aan de oppervlakte komen en kan je dat wat je hebt overgenomen teruggeven aan het familielid aan wie het behoort.

Om een voorbeeld te geven; stel dat je in extreme mate schuldgevoelens hebt, dan kan dit bijvoorbeeld te maken hebben met een overgrootvader die dingen heeft gedaan tijdens de tweede wereldoorlog waar hij niet trots op was maar wellicht nodig waren om zijn gezin en zichzelf te beschermen. Als deze persoon deze situatie nooit heeft verwerkt, kan de energie en liefde niet stromen door het familiesysteem waar je bijhoort en kun jij hier last van krijgen. Door een opstelling te doen kan dit gevoel doorleefd worden en een plek krijgen.

Wat kan een familieopstelling voor jou doen?
Je hebt het gevoel en de ervaring dat ondanks dat je intens aan jezelf werkt steeds opnieuw dezelfde problemen tegenkomt en niet begrijpt waarom. Dit kan te maken hebben met dat je verstrikt bent geraakt in patronen die niet alleen van jezelf zijn maar die je onbewust hebt overgenomen uit je familie van oorsprong. (Familie)opstellingen maken de onbewuste patronen duidelijk die door generaties heen worden overgedragen. Ze bieden oplossingen op een heel diep niveau en helpen om jouw leven positief te veranderen.

Organisatieopstelling

Opstellingen kunnen ook worden toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkelingen van een organisatie of waarom bepaalde conflicten terugkeren. Dit noemen we een organisatieopstelling.

Groep of individueel
Opstellingen kunnen zowel in groepsverband als individueel en binnen en buiten worden gehanteerd. Naar mijn mening kunnen alle onderwerpen op lichamelijk en geestelijk vlak worden opgesteld. Bij een opstelling in een natuurlijke omgeving wordt de natuur als extra element ingezet.